Sabit Sayfalar - TR

Öğretim Programları

Öğretim Programları

Öğretim Programları

Eğitim programlarının genel yapısı, program geliştirme ilkelerine uygun biçimde hedefler, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve ölçme-değerlendirme teknikleri dikkate alınarak sistemli bir şekilde oluşturulmaktadır.

Türkiye Maarif Vakfı, insanın gelişim süreçlerini göz önünde bulundurarak bütüncül bir gelişimi hedefleyen programlar hazırlamaktadır. Hazırlanan programlarda, bütünsellik ilkesi temelinde bilgi, beceri ve değerlerin öğrencilere dengeli ve etkili bir şekilde kazandırılması esas alınmaktadır.


Türkiye Maarif Vakfı; uluslararası eğitim standartları, ilgili ülkelerin mevzuatları, öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor hazır bulunuşluk düzeyleri ve ihtiyaçları, velilerin talepleri ve çağın gerekleri gibi kriterleri dikkate alarak esnek eğitim programları hazırlamaktadır. Bu programlar; evrensel ve yerel değerlerin, bilimsel bilgilerin ve günlük yaşama dönük pratik becerilerin kazandırılmasını ve iç disiplinin tesisini hedeflemektedir.


Türkiye Maarif Vakfı, tarihî ve kültürel alanlarla ilgili hassas konularda program hazırlarken objektiflik ve bilimsellik ilkeleri çerçevesinde hareket etmekte; kanıt temelli öğrenme, tarihsel empati gibi sosyal bilim disiplinlerinin yöntemlerini dikkate almaktadır.


Türkiye Maarif Vakfı faaliyet gösterdiği Müslüman ülkelerin bir bölümünde din eğitimine dönük programlar da sunmaktadır. Bu programları mevzuat dahilinde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin sünnetini esas alarak gerçekleştirmektedir. Bu programlarda ilgili ülkelerin dinî, kültürel hassasiyetleri ve sosyal durumu dikkate alınmaktadır.


Türkiye Maarif Vakfı, bazı ülkelerdeki uluslararası okullarında dünyada geniş çapta kabul gören IB ve IGCSE akreditasyonlarına sahiptir.

Türkiye Maarif Vakfı, yerel ve evrensel unsurları içine alacak şekilde hazırladığı eğitim programları vasıtasıyla orta ve uzun vadede örnek bir eğitim modeli geliştirmeyi planlamaktadır.

Bize Ulaşın

Okulumuz hakkında bilmek istediğiniz her şey için bize yazabilirsiniz.

Soru Sormak için Tıklayın
Bize Ulaşın
Okulunu Seç