Sabit Sayfalar - TR

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Öğretmenin temel rolü öğrenmeyi öğrenen fertler yetiştirmeye dönük ortamlar oluşturmak ve öğrencilere rehberlik etmektir. Bu ilkeyi esas alan Türkiye Maarif Vakfı, yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetlerinde; alanına hâkim, pedagojik yeterlilikleri olan, öğreten olmak kadar sürekli öğrenen olmaya iştiyaklı ve her hareketinin ahlâki değer taşıdığını bilen örnek şahsiyetli öğretmenlerden faydalanmaktadır.


Eğitim personeli istihdamında Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri Belgesi referans alınmakta; pedagojik formasyon, alan bilgisi, yabancı dil bilgisi, genel kültür, iletişim becerisi, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık, tarih ve kültür şuuruna sahip olmak gibi kriterlere dikkat edilmektedir.


Türkiye Maarif Vakfı istihdam ettiği öğretmenlerin mesleki gelişimi konusunda oldukça hassas davranmaktadır. “Maarif Öğretmenleri” alan bilgisi, etkili öğretmenlik becerileri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bilgisi, öğrenci-veli iletişimi, çok kültürlü eğitim ve 21. Yüzyıl Becerileri gibi konularda periyodik olarak yerinde ya da uzaktan eğitim teknolojileri yoluyla hizmet içi eğitimlere tabi tutulurlar. Eğitim personeli arasında etkili bir iletişim ve koordinasyon için bu öğretmenlere ayrıca düzenli olarak Türkçe ve yerel diller üzerine eğitimler verilmektedir.


Türkiye Maarif Vakfı, eğitim kadrosunu mesleki ve akademik yönden geliştirmek maksadıyla Türkiye ve farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapmaktadır.

Türkiye Maarif Vakfı, eğitim personelinin özlük ve izin hakları konusunda gerekli hassasiyeti göstermekte, onların moral ve motivasyonunu yüksek tutmaya çaba sarf etmektedir.

Bize Ulaşın

Okulumuz hakkında bilmek istediğiniz her şey için bize yazabilirsiniz.

Soru Sormak için Tıklayın
Bize Ulaşın
Okulunu Seç